“Gyermekeinkben a JÖVŐ” konferencia és szakmai nap

Oszd meg!

Tisztelt Hölgyem!

Tisztelt Uram!

 

Tisztelettel szeretnénk Önt a Szakmai Szervező Bizottság nevében meghívni a

„Gyermekeinkben a JÖVŐ” c.  konferenciára és szakmai napra.

 

A 2017. november 20-ra szervezett szakmai konferencia a Gyermekek Jogainak Világnapján célul tűzte ki, egy szakmai alapokon szervezett és széles támogatottsággal bíró rendezvény megteremtését, ahol a gyermekek jövőjének fontossága kiemelkedően fontos szempont.

 

Az ENSZ Közgyűlése által 1989-ben elfogadott Gyermekjogi Egyezmény 193 ország egyetértésével jött létre.

Ma, amikor az alapvető emberi jogok ismerete hiányos, és napi szinten tapasztalunk a saját életünkben is jogtiprásokat, akkor azt gondoljuk nagyon fontos, hogy a jövő generációjával megismertessük ezen jogokat,

Nekünk felnőtteknek segítenünk kell a gyermekek fejlődését, testi-lelki biztonságának megteremtését.

 

A magyar országgyűlés az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetette ezen jogokat, így része a magyar jogrendnek. Ennek ellenére ismertsége még ma is nagyon alacsony mind a gyermekek, mind a felnőttek körében.

Az UNICEF felmérése szerint Magyarországon a gyermekek 1/3-a egyetlen gyermekjogot sem ismer, és csupán 1/3-a tudja, hogy vannak jogai. A jogok ismerete nélkül pedig a gyermekek és családjaik viselkedése és világunkban való biztonságérzete sem lehet megfelelő.

Arról pedig sajnos nem készült felmérés, hogy a gyermekekkel foglalkozó szakemberek mennyit ismernek ezen jogokból illetve munkájuk során azokat mennyiben tartják be.

 

A konferencia céljai:

  • felhívni a figyelmet gyermeki jogok fontosságára
  • felhívni a figyelmet a gyermekek saját jogaiknak hiányos ismeretére
  • megismertetni és elfogadtatni a gyermekek jogait a felnőttek még szélesebb körével
  • segítenik a gyermekeket saját jogaik gyakorlásában
  • segíteni a gyermekek jogainak fokozott figyelembe vételét, szélesebb körben való betartását
  • e jogok kapcsán megteremteni egy újabb szakmai egyeztetési lehetőséget
  • illetve fokozni a gyermekekkel foglalkozó szakemberek közös és hatékony kommunikációját

 

Mindezekkel pedig hozzá szeretnénk járulni a JÖVŐ GENERÁCIÓjának fejlődéséhez, a viselkedési normák kialakításához, a testi és lelki biztonság megteremtéséhez, a jogokat ismerő és betartó, de szabadon gondolkodó és véleményét kinyilatkoztató gyermekek fejlesztéséhez.

 

A konferenciára elsősorban a gyermekekkel foglalkozó szakembereket várjuk. Az érdeklődő óvonők, pedagógusok, védőnők, orvosok, egyéb egészségügyi és mentálhigiénés szakemberek, pszichológusok, gyermekjóléti intézményekben dolgozó és gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek, edzők részvételére számítunk. Természetesen a szülők érdeklődésére és részvételére is törekszünk, így megteremtve a téma minél szélesebb körben való megismertetését.

 

Nagy megtiszteltetés lenne, ha elfogadná meghívásunkat és Önt is a konferencia résztvevői között üdvözölhetnénk.

 

Tisztelettel:

 

Holló Szilvia

elnök

Európai Gyermekek Szövetsége Egyesület

logo

gyermekeinkben a JÖVŐ plakát