A vizsgák előtt… fantasztikus gondolatok egy iskola igazgatójától

Ez a tanár meglátta azt, amit sokan nem. Csodaszép tanácsot adott a szülőknek!

Ez fantasztikus….❤️❤️❤️❤️❤️

 

“Kedves Szülők!

Az év végi vizsgaidőszak hamarosan következik.

Tudom, hogy izgulnak a gyermekeik teljesítménye miatt, így kérem egy dolgot tartsanak szem előtt. 

A vizsgákra készülő tanulók között akad művész, akinek nem kell értenie a matematikához. 

Akad mérnök, akinek nem szükséges ismernie a történelem minden részletét. 

Van köztük zenész, akinek a kémia jegyei nem lesznek fontosak az élete során.

Akad köztük sportoló, akinek a fizikai állapota fontosabb lesz, mint maga a fizika. 

Ha a gyermekük mindenből kitűnő osztályzatot kap, örüljenek vele!

Ám ha nem. Kérem ne fosszák meg őt az önbizalomtól és a méltóságtól. 

Mondják el, hogy büszkék rá, szeretik őt és nem az a legfontosabb az életben, hogy egy adott vizsgán milyen eredményt érnek el. 

Kérem Önöket, hogy tegyenek így és figyeljék,  hogyan győzi le gyermekük a világot!

Egy rosszabb jegy nem fosztja meg őt az álmaitól és tehetségétől. 

És kérem egy dolgot tartsanak észben: nem csak orvosok és mérnökök lehetnek boldog emberek.

Tisztelettel: az Igazgató”

 

VIDEO

Jogod van a jogaidhoz! – Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014.

 1989. november 20-án, éppen 25 éve, hogy a világ vezetői a Gyermek jogairól szóló egyezményben ismerték el: a gyermekeknek különleges gondoskodásra és védelemre jogosultak. De mit érnek a jogok, ha senki nem tud róluk? Az UNICEF Magyar Bizottsága a Telenor támogatásával egy éve indította útjára az Ébresztő-óra programot, hogy növelje a gyermekjogok ismertségét a 10-18 éves diákok körében. A programnak köszönhetően országszerte eddig több mint 2000 gyermek ismerkedhetett meg jogaival az UNICEF és a Telenor önkéntesei által tartott interaktív, játékos előadásokon. A gyermekjogi szervezet legfrissebb kutatása szerint azonban van még mit tenni.

Az UNICEF Magyar Bizottsága 2014 őszén végzett nem reprezentatív kutatást 1191 fő, 10-19 éves általános- és középiskolai diák körében a gyermekjogokról. Az eredményekből kiderül, hogy:

 • Három gyerekből csak egy tudja, hogy vannak különleges, a felnőttekétől eltérő jogai, ugyanakkor a gyerekek 88 százaléka szerint fontos lenne, hogy ők is megismerhessék jogaikat.

 • A megkérdezettek fele úgy gondolja, hogy a felnőttek nem engedik, hogy beleszóljanak az őket érintő kérdésekbe, és minden ötödik gyerek szerint a felnőttek nem tisztelik a gyerekeket.

 • Magyarországon 1995 óta zéró tolerancia van érvényben a gyermekekkel szembeni erőszak minden formájával szemben. Ennek ellenére a válaszadók 44 százaléka, tehát közel minden második gyerek gondolja úgy, hogy egy pofon, vagy ha megütik, nem számít erőszaknak.

 • A gyermekek kétharmada nincs tisztában azzal, hogy bántalmazásnak minősül, ha egy gyerek megüt egy másikat.

 • Három gyerekből kettő nem kér segítséget, ha megsértették jogait, és a gyerekek fele nem is tud ilyenről a környezetében.

 • Bár a megkérdezettek 96 százalékának van mobiltelefonja, és 88 százalékának profilja közösségi oldalon, a gyerekek fele nem érzi biztonságosnak az internetet.

 • Minden harmadik gyereket ért már kellemetlen piszkálódás az interneten. Ilyen esetben a gyermekek fele megpróbálta megvédeni magát, de segítséget csak minden tízedik kért.

  Mi az UNICEF-nél azt valljuk, hogy a jogok ismerete és tisztelete egyenes úton vezet a felelősségvállaláshoz, és így a korlátok és szabályok betartásához. Mások jogainak tiszteletben tartása a minket megillető jogok megismerésével kezdődik. Ezért olyan fontos, hogy minden gyerek megismerje, milyen jogai vannak!

Teljes felmérés…

 

gyermekjogok2

Gyermekjogokról

A gyermekjogok nem elvont dolgok, hanem mindaz a gyakorlati és elméleti feltétel, ami szükséges egy gyermek fejlődéséhez, részvételéhez és védelméhez. A gyermekjogok az ENSZ Gyermekjogi egyezményéből ismerhetőek meg. E joggyűjtemény egy olyan világ képét vázolja, ahol minden gyermek megkülönböztetés nélkül, biztonságban, védelemben nőhet fel, ahol tisztelik a véleményét, részt vehet az őket érintő ügyekben, és az ő érdeke az elsődleges szempont.

Az Egyezmény többek között elismeri, hogy minden gyermeknek joga van:

 • az élethez, fejlődéshez,

 • egészséghez,

 • megfelelő életkörülményekhez, szociális biztonsághoz,

 • oktatáshoz,

 • bántalmazástól és kizsákmányolástól való védelemhez,

 • családhoz, vagy azt helyettesítő védelemhez,

 • játékhoz és szabadidőhöz,

 • véleményének figyelembevételéhez,

 • részvételhez az őket érintő ügyekben,

 • megkülönböztetésmentes élethez,

 • tájékoztatáshoz,

 • magánélethez,

 • személyazonossághoz és saját kultúrájának megőrzéséhez,

 • és hogy minden őket érintő döntésnél az ő legfőbb érdeke legyen az elsődleges.